Bình luậnđã muốn biết tin tức thì sao không up tên tuổi, hình ảnh vào, tự khắc có đứa tag, bố khinh