Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Mình cũng chẳng mong gì hơn, cầu mưa thì lại có chỗ trú mưa, thôi
Hình mô tả cho bài confession
Mình <a href="https://confession.vn/11082-cu-hat-hoi-tai-tieng-chao-moi-nguoi-hien-minh-ang-o-ngay-6-bi-cach-ly-khoi-chinh-ngoi-nha-cua/" title="cũng" alt="cũng">cũng</a> chẳng mong gì hơn, cầu mưa <a href="https://confession.vn/ke-ve-lan-en-o-hin-nhat-cua-chung-may-i-tao-truoc-nhe-ca-oi-mua-xo-so/" title="thì" alt="thì">thì</a> lại có chỗ trú mưa, thôi chia <a href="https://confession.vn/13782-cac-ban-a-yeu-xa-bao-gio-chua-nam-cap-2-han-hoc-lop-8-minh-hoc-l/" title="tay" alt="tay">tay</a> là đẹp nhất ? #Xíu