Bình luận

Thế mà ko nói sớm, biết trước thì Bách Khoa Hà Nội giờ đã có rất nhiều cái mới cho những em khóa sau từ 2007 rồi haha
nhận được bằng cử nhân combo không phải làm việc gì, được nhà nước nuôi ăn ở, ngày ngày bóc lịch lại sướng quá còn gì bằng☺️☺️