Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
Mấy đứa này thường vui tính vl :v
Hình mô tả cho bài confession
Mấy <a href="https://confession.vn/thoi-kho-yeu-uong-cai-gi-_________________-topcomments/" title="đứa" alt="đứa">đứa</a> này thường vui tính vl :v