Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Mấy đứa năm nhất đến nhập học, mấy đứa ở trường khác vào đây học
Hình mô tả cho bài confession
Mấy đứa năm nhất đến nhập <a href="https://confession.vn/14343-lai-1-em-khong-ngu-vi-phai-trong-thang-ban-trong-vien-ko-muon-po/" title="học" alt="học">học</a>, mấy đứa ở trường khác <a href="https://confession.vn/chi-rinh-rinh-e-chui-thoi/" title="vào đây" alt="vào đây">vào đây</a> học Quốc phòng sẽ <a href="https://confession.vn/11938-co-ai-choi-lay-nhu-bo-minh-en-cai-muc-nay-cung-chang-co-gi-to-tat-ca-minh-k56-nam-cuoi-minh-co/" title="hiểu được" alt="hiểu được">hiểu được</a> cảm giác này =)))) #just4fun #ktxcfs