Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Mấy đứa có bồ tưởng giờ Trái Đất tắt đèn để tụi nó tha hồ
Hình mô tả cho bài confession
Mấy đứa có bồ tưởng giờ Trái Đất tắt đèn để tụi nó tha hồ tò te tú tí trong KTX không sợ ai <a href="https://confession.vn/truong-thanh-i/" title="thấy à" alt="thấy à">thấy à</a>? Tụi nó sai rồi! Một đoàn <a href="https://confession.vn/13271-goc-tu-choi-bao-ngau-hom-nay-lieu-minh-to-tinh-voi-anh-ay-thuc-r/" title="người đi" alt="người đi">người đi</a> khắp KTX "tắt đèn đi, tắt đèn đi" thì <a href="https://confession.vn/9656-3-lan-to-tinh-trong-vong-3-nam-va-cai-ket-tuyet-voi-em-la-k57-em-thich-cung-la-1-ban-nu-k57-hoi/" title="làm" alt="làm">làm</a> sao làm ăn được gì nữa ? #Cua