Bình luận

Xl ad có thể gõ ảnh xuống đuowjc không ạ kia là thăfng Nguyễn Anh Quân nó bị như thế từ nhỏ nhưng không dám nói với gia đình và người thân ad đăng này mọi người nó tự tử mất
Xl ad có thể gõ ảnh xuống đuowjc không ạ kia là thăfng Bảo Thiên nó bị như thế từ nhỏ nhưng không dám nói với gia đình và người thân ad đăng này mọi người nó tự tử mất