Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Mấy ngày khắm lìn ??? Trả cho tao những ngày mưa ???
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/13933-cac-ban-nu-cac-ban-kiem-soat-nguoi-yeu-nhu-the-nao-i-au-ve-au-ch/" title="Mấy ngày" alt="Mấy ngày">Mấy ngày</a> khắm lìn ??? Trả cho tao <a href="https://confession.vn/11905-nguoi-yeu-bang-tuoi-vi-dao-nay-toi-thay-tren-fb-hay-share-may-cai-ai-khai-nhu-khong-nen-yeu-ng/" title="những" alt="những">những</a> ngày mưa ???