Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Mất điện sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu mai bạn phải thi #ngọt
Hình mô tả cho bài confession
Mất điện sẽ chẳng có <a href="https://confession.vn/12467-thap-xong-cho-me-va-chi-nen-nhang-nhin-khuon-mat-me-nguoi-toi-thuong-nhat-at-oi-nay-mot-lan-nu/" title="nghĩa lí" alt="nghĩa lí">nghĩa lí</a> gì nếu mai bạn <a href="https://confession.vn/nghe-noi-long-may-nhat-dai-trai-lam/" title="phải" alt="phải">phải</a> thi #ngọt