Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gtvttphcmgtsconfession
admin
4 năm trước
#Mất chứng minh kèm thẻ dự thi ở phòng B104 cs1 Sáng nay ngày 25-3-2018
Hình mô tả cho bài confession
#Mất chứng minh kèm thẻ dự thi ở phòng B104 cs1 Sáng <a href="https://confession.vn/10388-cuoi-ban-than-chi-k5truong-minh-hien-chi-ang-lam-ke-toan-o-cong-ty-nha-nuoc-no-bang-tuoi-chi-h/" title="nay ngày" alt="nay ngày">nay ngày</a> 25-3-2018 em có đi thi tiếng anh nội bộ ở trường khoá 07 mà em bỏ quên chứng minh nhân dân và thẻ dự thi. Họ và tên : Nguyễn Mậu Hoàng Luân. Ngày sinh 09-05-1995 quê quán Quảng Ngãi. Em <a href="https://confession.vn/13288-ve-be-ngoai-cua-mot-ua-con-gai-quan-trong-nhu-the-nao-tu-nho-em/" title="muốn" alt="muốn">muốn</a> nhờ ad thông báo giúp em có bạn nào nhặt được em <a href="https://confession.vn/9757-chia-tay-chi-vi-ngheo-nguoi-ta-khi-a-khong-the-o-ben-nhau-nua-thi-co-muon-van-ly-do-con-tinh-ye/" title="muốn xin" alt="muốn xin">muốn xin</a> lại ạ sdt của em 01653679618 #bướm