Bình luận

Uy chấn không kém trận Cờ Lau Việt Nam xứng đáng vị trí đầu Chiến binh quả cảm trong biển tuyết Từng giọt máu đỏ khắc thành câu: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH <3
"Hãy đưa chúng tôi đến nơi yếu đuối nhất để tất cả biết rằng chúng tôi mạnh mẽ đến thế nào" Viet Nam said.