Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Mai kia có tiền tao cũng không mua oto đâu. Sợ thí mẹ ?? #bỏng
Hình mô tả cho bài confession
Mai kia có tiền tao <a href="https://confession.vn/13869-bi-nguoi-yeu-chia-tay-vi-nguc-lep-cau-iec-_-ung-la-cau-chuyen-mu/" title="cũng" alt="cũng">cũng</a> không mua oto <a href="https://confession.vn/9682-co-be-ay-a-thang-toi-vi-nhan-sac-va-ca-tuoi-tre-toi-sinh-nam-90-khong-hoc-neu-nhung-chong-toi-t/" title="đâu" alt="đâu">đâu</a>. Sợ thí mẹ ?? #bỏng