Bình luận

Bác Hồ - Người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại.... Phù hộ cháu qua môn Bác nhé... ???
Thu Giang Hai Nguyen Huy lên đường mạnh khoẻ, nhớ dậy đúng giờ ăn sáng đầy đủ mặc quần áo ấm. Thân ái và quyết thắng ???
Yên tâm, bác sẽ phù hộ cho cái cháu thêm cơ hội củng cố kiến thức, chúc các cháu học lại và thi lại vui vẻ...Thân!
Cháu yêu bác , yêu tư tưởng lý luận của bác , tư tưởng của bác là chân lý, ánh sáng soi cho cháu giữa những ngày thi đen tôi ạ
Mặc dù Bác đã đi xa nhưng nhưng chân lý mà Bác đã dạy in sâu vào tâm trí mỗi học sinh sinh viên chúng ta " ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT, THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG"