Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/rumorconfessionaboutkbiz
admin
4 năm trước
Mặc dù sắp hết hè rồi nhưng vẫn thay ảnh =))) Chúc mọi người một
Hình mô tả cho bài confession
Mặc dù sắp hết hè <a href="https://confession.vn/13442-co-anh-chi-nao-nhu-em-ko-d-em-k59-em-truot-3-mon-roi-v-ly-do-on/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a> nhưng vẫn <a href="https://confession.vn/co-ai-nhu-minh-khong-hoc-ai-hoc-en-nam-cuoi-roi-ma-i-au-gap-ai-ngta-cung-hoi-ai-loai-may-hoc-nganh-g/" title="thay ảnh" alt="thay ảnh">thay ảnh</a> =))) Chúc mọi <a href="https://confession.vn/moi-nguoi-nho-list-viec-can-lam-vao-hoc-ki-toi-nhe-a-ma-nho-kiem-gau-n/" title="người một" alt="người một">người một</a> mùa hè tươi mát an toàn không thị phi =))) #Như