Bình luận

Mình đọc ngôn khoảng 3 năm thì biết đến đam. Sau đó có 1 thời gian là đọc đan xen cả ngôn cả đam, rồi giờ là đọc đam hẳn luôn. Tính chung quãng thời gian đó cũng phải 10 năm rồi. Mình thì vẫn thấy có những bộ ngôn tình rất hay, đáng đọc, nữ chính không hề bánh bèo nội dung không hề máu chó kiểu phi lý. Thích hay ghét là quyền cá nhân của mỗi người, mình chỉ ghét mấy đứa hủ nữ mà suốt ngày chửi bới miệt thị tình yêu nam nữ, kêu là ngôn tình rác rưởi này nọ. Chắc sau này chúng nó không lấy chồng? ._.