Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Lúc nhỏ, các mày đã từng như thế này bao giờ chưa ? #bỏng
Hình mô tả cho bài confession
Lúc nhỏ, các mày đã từng như <a href="https://confession.vn/chac-chan-la-minh-roi/" title="thế" alt="thế">thế</a> này bao <a href="https://confession.vn/13826-ai-bao-cu-nha-giau-la-auto-ep-trai-tan-gai-c-toi-hoc-xay-dung-gi/" title="giờ chưa" alt="giờ chưa">giờ chưa</a> ? #bỏng