Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu :) __________ #RealLife
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/9680-anh-sap-that-nghiep-nen-chua-muon-yeu-ay-la-cai-ly-do-khien-minh-buon-ba-ca-2-thang-nay-lan-au/" title="Lúc mới" alt="Lúc mới">Lúc mới</a> yêu thật vui <a href="https://confession.vn/9840-h-ah-to-nho-cau-lam-to-yeu-cau-nhieu-hon-to-nghi-tu-ngay-minh-chia-tay-chua-bao-gio-to-thoi-ngh/" title="biết" alt="biết">biết</a> bao nhiêu :) __________ #RealLife