Bình luận

Lồn lộn thì chả ai nhìn Xấu xấu bẩn bẩn, chín nghìn người quen Lại người yêu cũ mới đen Nhìn mình cười khẩy, từng quen thằng này ?? #fantasy