Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gtvttphcmgtsconfession
QuyQuy
một năm trước
#LTK2112
mình để ý bạn bí thư C13 rồi đó ^^