Bình luận

Mình ko có ý gì đâu nhưng hình như thời này yêu ai đó thì 50% dựa vào khuôn mặt 40% dựa vào body và 7% vào điều kiện và 3% vào tấm lòng thì phải