Bình luận

Chào các bạn, Đạt tên Đạt !!! Đạt rất damdang :"> Đạt có thể vào đc phòng bếp và lăn đc ra giường =))) P/s: cái này mà lên top mà vẫn chưa có bồ nữa t vô chùa tu ?
Đôi lúc các bạn bottom tìm kiếm người yêu cho mình ấy, chỉ nên để yêu cầu là tìm top thôi, đừng yêu cầu gì thêm, vì tìm mỗi chữ ấy thôi đã là khó rồi haha