Bình luận

đôi khí muốn bình luận kiếm ai đó mà k dám cmt sợ tụi bạn nó thấy vô chấm lấy chấm để. "Nói chứ ai có sở thích nghe nhạc xưa cũ cải lương đồ mình đàm đạo uống trà nha "