Bình luận

Mấy cưng đừng có thả cmt kết bạn chi cho cực, người ta chủ yếu PR bản thân thôi, có khi còn không biết được đăng trên LB nữa đó :3
Xin lỗi quý 3D, chuyên mục này không có thật. Xin quý 3D tìm trai ngoài đời P/S: Bạn nào đã tìm được người thương nhờ cái xe này lên tiếng cho t biết là tụi kia không xl đi