Bình luận

các bạn 1, 2, 3, 4 , 5, 6 ,7 ,8 ,9, 10 ib mình nha! mình có việc quan trọng muôn nói! rất cảm ơn :'(
Kinh nghiệm đọc LB là con nào viết càng dài thì càng nên lướt nhanh vì hết 69,96% con đó là bot =))))