Bình luận

Anh khuyên các em nên tìm người yêu ở ngoài đi đừng tìm qua mạng, nếu các em đúng như những gì các em giới thiệu thì việc tìm bồ cũng dễ dàng mà cần gì lên mạng.