Bình luận

Trình diếm hàng của mấy mẹ Ad làm em bái phục quá =)) Người ta kiếm bồ chơi tết mà giờ qua tết mẹ rồi =)) thôi thì ai rước giùm bạn ấy đi, mai valentine rồi kìa =))))
1. Là thụ mang bên trong mình yếu tố nữ vương:)))) 2. Muốn có chồng như ao ước đó giờ:3 3. Chưa xác định rõ lắm nhưng chắc là thụ:))) 4. Chuẩn thụ vì có rồng vẫn thụ:))) 5. Tuổi 21 1m75, 69-70kg:) 6. Là top thích thụ men tí đừng có ẻo lả:)) 7. Top, kén quá nên chưa có bồ:)) 8. Không biết top hay bot và cũng không quan tâm điều đó:) 9. Thụ chẳng cao chẳng ốm:+ 10. Là thụ ôn nhu hay cường thụ thì củng không rõ:0 Bản tóm tắt cho ai lười đọc:))))))