Bình luận

Bus toàn thụ không kìa bà con cô bác thân bằng quyến thuộc ơiiiiiii mại dô mại dô~ ta nói chớ bus mà top k thì comt ầm ầm chớ bus này nghi hẻo quá :))))))))))))