Bình luận

Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Ib mình nhé! mình có chuyện muốn nói. Cảm ơn
Mắt mở ko lên mà vẫn ráng đọc cho xong cái LB này. Đề nghị bạn nào có lên LB thì nói ít ít ngắn gọn xúc tích dễ hiểu xíu nha. Chứ có mấy bạn viết dài thòn lòn gặp đang buồn ngủ đọc mà nản lòng ? Chúc chuỵ em giành giựt vui vẻ ?