Bình luận

Làm quen đi các bợn ơi. Dù mềnh là nữ. Nhưng là hủ. °^° kiếm người đi chơi chung, ngắm zai chung. °^°
Giờ qua rồi cái tuổi muốn yêu đương, chỉ cần có một công việc ổn định kiếm tiền kha khá qua ngày thôi