Bình luận

Nguyên 1 nùi xe thụ... thời buổi buê đuê mà thụ ngập tràn mà công lại đéo thấy đâu :))) May mà t cũng có ck rồi đó mấy đứa à :)))
No.2 very impressive, I think you were born to help me get the certificate of 450+ TOEIC :)) please help, I only have several months ahead to practice. Moreover, I'm too lazy to write an e-mail for you, because it makes Facebook or even this page seems useless, and it also proves that your confesion shouldn't be here, right? :)) and I'm not intending to discover your body, so please don't get me wrong :v P/S: Remember just 450+ TOEIC and nothing more. Thanks =))
"this post is like a bet that I put for my youth, 'cause the time is not really sufficient for me at the moment anymore"- này nhé góp ý nhé nếu cưng cứ viết conf tiếng anh như thế này thì có ế tới mòn xương nhé chứ đó mà mà cá vs chả cược , ta đây bung thính mọi thể loại mà còn ế đây này. Và dịch một chút cho các bạn chưa hiểu ".....có một số góc ngách( trong tâm trí và cả CƠ THỂ" chưa được khám phá, đang chờ bạn KHAI PHÁ...." thớt #2 conf mà có bồ là phải trả ơn tui nhé . hihihi