Bình luận

#12 Muốn sang phải bắt cầu kiều Thương a đi lính e liều làm quen Da a dù có thâm đen Mới thấy mạnh mẽ men lỳ a ơi Nhà e cỏ mọc xanh ngời Chờ a lính trẻ nghỉ ngơi tỉa dùm :))
Số 1 ơi: mình thích bạn Số 2 ởi: mình yêu bạn Số 3 ới: hẹn hò nhé Số 4 ợi: mình tìm hiểu nhé Số 5 ời: mình thương bạn Số 6 à: mình quý bạn Số 7 nè: mình về chung nhà nhé Mình muốn đưa 07 bạn về chung nhà :))) có được không