Bình luận

KHÔNG Ý KIẾN CHO CHÚNG NÓ CHỪA LUÔN HAY ĐỢI NÓ LÔI VÀO XÓ NÀO NÓ CHỊCH THÌ MỚI ĐƯỢC LÊN TIẾNG À. Thằng/con nào ý kiến như cứt thế
vãi cả đụng tí thôi mà. thiếu thốn vậy à, muốn quá thì lấy tiền mà đá phò. giờ gái trong trường nhìn trai với ánh mắt dè chừng mặc dù đi sau chúng nó cả met.
dạ kính thưa!!!!!! không nói gì thêm nhiều!!!!! là admin của một trang đại diện tiếng nói sinh viên trong trường thì tin gì cũng vậy hãy lọc cho kỹ nội dung và xác minh cho rõ rồi hãy đăng!!! đừng làm chia rẽ nội bộ sinh viên trong trường!!!! sự việc cũng chẳng hay ho mấy mà kéo dài!!!!!! hãy lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhiều người để trang ngày một phát triển chứ đừng hùa theo mà gây tranh cãi!!!! hãy là một admin cho nhiều người yêu mến!!!!! THÂN ÁI!!!!!!