Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
Loa Loa Loa ...... Hiện tai em bóp bút này đang đi lạc ,,,,, Ai
Hình mô tả cho bài confession
Loa Loa Loa ...... Hiện tai em bóp <a href="https://confession.vn/13687nhuc-nha-em-giao-thua-xin-chao-em-k58-vua-trai-qua-em-giao-thua-n/" title="bút này" alt="bút này">bút này</a> đang đi lạc ,,,,, Ai <a href="https://confession.vn/11513-vo-thang-ban-la-con-gai-khoa-ke-kiem-neu-anh-thi-ko-hoc-neu-au-ma-thang-ban-hoc-neu-la-khoa-50/" title="biết" alt="biết">biết</a> chủ nhân của em ấy , thì nhắn giùm bạn ấy nhé ! #đen