Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
LINK ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ADMIN G18CFS Đây là lần thứ 9 trong 05 năm
Hình mô tả cho bài confession
LINK ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ADMIN G18CFS Đây là lần thứ 9 trong 05 năm và là lần đầu tiên trong năm 2018 Fanpage Gay 18+ Confession tuyển chọn Admin. Nếu bạn thực sự quan tâm đến cơ hội này, vui lòng đọc kỹ và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của Link dự tuyển dưới đây. https://goo.gl/forms/J5z5PiEFfeTpAcmA2 Link tồn tại từ 20:00 ngày 28/03/2018 đến tối thiểu 20:00 ngày 29/03/2018. Một số lưu ý trước khi đăng ký 1. ADMIN KHÔNG CÓ LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP. <a href="https://confession.vn/13638-29-tet-roi-van-am-nuoc-mat-toi-met-lam-toi-van-them-khat-mot-cuo/" title="Việc" alt="Việc">Việc</a> trở thành Admin là TỰ NGUYỆN và đòi hỏi ĐAM MÊ, NHIỆT HUYẾT cũng như THỜI GIAN của bạn rất nhiều. 2. Tiêu chuẩn cơ bản: Từ đủ 19 tuổi trở lên, hiểu về công việc và Page, đáp ứng được các điều kiện về câu hỏi dự tuyển. 3. Điền đầy đủ thông tin thật của bạn (Tên, tuổi, giới tính, link Facebook thật, Email, Nơi sống hiện nay). Mọi đăng ký thiếu thông tin hoặc không đáp ứng yêu cầu thông tin thật sẽ không được chấp nhận.) 4. Hãy làm cho bản thân bạn <a href="https://confession.vn/sau-khi-hieu-uoc-nhung-loi-nay-cuoc-song-cua-ban-se-thoai-mai-hon-_____-1-thoat-ngheo-quan-trong-hon/" title="trở nên" alt="trở nên">trở nên</a> nổi bật và cho BQT Page thấy bạn thực sự tâm huyết, đam mê với <a href="https://confession.vn/13430-to-tinh-sai-cach-la-an-hanh-ca-nam-em-la-k57-va-em-ang-crush-1-e/" title="công việc" alt="công việc">công việc</a> này. BQT Leader AD20