Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Lịch sử Đại Học Bách Khoa Hà Nội! “Ra đi với một lời thề Chưa
Hình mô tả cho bài confession
Lịch sử Đại <a href="https://confession.vn/153-toi-la-1-bac-si-tot-nghiep-hmu-uoc-5-nam-roi-h/" title="Học Bách" alt="Học Bách">Học Bách</a> Khoa Hà Nội! “Ra đi <a href="https://confession.vn/thuc-ra-thi-cu-la-1-loai-benh-thoi-ma-___________-bachkinhxaycfs/" title="với một" alt="với một">với một</a> lời thề Chưa <a href="https://confession.vn/14233-dao-gan-ay-minh-oc-kha-nhieu-vu-tu-tu-cua-hoc-sinh-sinh-vien-cac/" title=" thắng" alt=" thắng"> thắng</a> giặc Mỹ, chưa về Bách Khoa”<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/videos/234434827249426/ ]</div>