Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
2 năm trước
<GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN> Để trả lời cho 1 loạt thí sinh dùng văn mẫu kiểu....”T
Hình mô tả cho bài confession
<GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN> Để trả lời cho 1 loạt thí sinh dùng văn mẫu kiểu....”Tuy tác giả đã đi xa, nhưng tác phẩm Đất nước của ông luôn sống mãi trong lòng người đọc!” Thì hôm nay, phóng viên đã phỏng vấn Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ngay sau khi kết thúc môn thi văn THPT 2020, ông có nói rằng...