Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
Lễ rồi chơi game đi =)) Chuyên mục nói xấu bạn cùng phòng =)) Nói
Hình mô tả cho bài confession
Lễ <a href="https://confession.vn/9620-me-khong-can-no-phai-nha-giau-cung-cha-can-no-phai-tai-gioi-chi-can-no-thuong-con-la-u-ay-la-ca/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a> chơi game đi =)) Chuyên mục nói xấu bạn cùng phòng =)) Nói xấu bạn cùng lớp cũng được nà :)) Để xem <a href="https://confession.vn/15402-phia-sau-mot-co-vo-kho-tinh-hay-can-nhan-nhu/" title="đứa nào" alt="đứa nào">đứa nào</a> bựa nhất KHTN <a href="https://confession.vn/11109-sinh-ra-a-lun-cung-la-cai-toi-hay-sao-minh-nam-nay-26-tuoi-a-ra-truong-ang-lam-ke-toan-cho-mot/" title="này :" alt="này :">này :</a>) Muahahahaha ~4C~