Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
Lấy hết can đảm nói chuyện với crush,dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng
Hình mô tả cho bài confession
Lấy hết can đảm <a href="https://confession.vn/ban-cua-ca-the-gioi-ai-cung-biet/" title="nói chuyện" alt="nói chuyện">nói chuyện</a> với crush,dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng sao <a href="https://confession.vn/9823-chang-biet-co-ai-nhu-chong-minh-khong-nua-neu-ung-o-nga-ba-uong-anh-inh-re-trai-thi-nhat-inh-uo/" title="vẫn run" alt="vẫn run">vẫn run</a> và đau tym lắm các bác ợ Các anh chị em chỉ em cách khắc phục với và cách nào cưa crush nhanh đổ nhất ạ ??? Vì tương lại con em,cảm <a href="https://confession.vn/hoi-han-muon-mang/" title="ơn nhiều" alt="ơn nhiều">ơn nhiều</a> ạ #TT