Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Lần đầu tiên thấy hồ bán nguyệt KTX khu B lên đèn. ---------- #Nắng
Hình mô tả cho bài confession
Lần <a href="https://confession.vn/13956-co-ban-nao-vi-mat-nhieu-mun-ma-khong-xin-uoc-viec-nhu-toi-khong/" title="đầu tiên" alt="đầu tiên">đầu tiên</a> thấy hồ bán nguyệt KTX khu B <a href="https://confession.vn/12361ben-tinh-ben-nghia-ben-nao-nang-hon-chao-cac-ban-thuc-su-bay-gio-minh-rat-roi-cung-k-han-cau-ch/" title="lên đèn" alt="lên đèn">lên đèn</a>. ---------- #Nắng<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/photos/a.436458463101099.104036.436347149778897/1812599795486952/?type=3 ]</div>