Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Lại một ca khó đẻ :))) khi bạn tốt nghiệp chuyên toán nhưng thầy hiệu
Hình mô tả cho bài confession
Lại <a href="https://confession.vn/tien-luong-chi-e-i-am-cuoi-_______________________-truyencoremix/" title="một ca" alt="một ca">một ca</a> khó đẻ :))) khi bạn tốt nghiệp chuyên toán <a href="https://confession.vn/13440-3-noi-au-lon-nhat-cua-tuoi-tre-voi-toi-eu-lien-quan-en-neu-1-so/" title="nhưng thầy" alt="nhưng thầy">nhưng thầy</a> hiệu trưởng bắt ra đề văn Lớp <a href="https://confession.vn/13361-chia-tay-vi-xi-hoi-vao-mat-nguoi-yeu-thuc-ra-tren-oi-nay-co-rat/" title="học thần" alt="học thần">học thần</a> trưởng #bae