Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Lại cứ bảo là ad nói sai đi?? #Mos
Hình mô tả cho bài confession
Lại <a href="https://confession.vn/11513-vo-thang-ban-la-con-gai-khoa-ke-kiem-neu-anh-thi-ko-hoc-neu-au-ma-thang-ban-hoc-neu-la-khoa-50/" title="cứ bảo" alt="cứ bảo">cứ bảo</a> là ad <a href="https://confession.vn/9707-co-nen-chia-tay-ny-vi-1800-ly-do-kh-v-chao-chung-cau-va-cac-may-minh-voi-ny-hoc-chung-truong-ne/" title="nói" alt="nói">nói</a> sai đi?? #Mos