Bình luận

đhs cái dân tình :) cả team đá hay thế :) đi đâu cũng chỉ up mỗi ảnh của nó :) mệt. t đợi xem lúc thua xong dân VN nó quay sang chửi thì đẹp :)
Kiểu gì cũng có thằng tên Dũng vào nhận vơ. Phải là Tiến Dũng nha các ông =))
Công nhận Hai Dũng nhà mình đá hay Trịnh Văn Dũng Sún Qủy. :)). T6 tuần sau bung nóc Hải phòng đi =))