Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
#KTX_Cfs9343 9/8/2018 19:53:06 --- "Hôm nay mình muốn nói 1 chuyện mà mình muốn nói
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs9343 9/8/2018 19:53:06 --- "Hôm nay mình muốn nói 1 chuyện mà mình muốn nói từ lâu. Các bạn nữ àk các bạn đi ra đường các bạn mặc quần ngắn lộ đùi ra, cái đó là do cac bạn chọn bọn <a href="https://confession.vn/qua-4-thang-thi-lieu-noi-i-nhanh-con-kip-3/" title="con" alt="con">con</a> trai nhìn thì cố nắm line quần kéo xuống, ai biểu các bạn mặc như vậy làm gì do các bạn mà, nếu muốn bọn con trai hk nhìn thì mặc quần dài, áo cũng đàng hoàng lịch sự. Mặc đồ ngắn rồ<a href="https://confession.vn/15486-em-co-le-bi-tram-cam-moi-nguoi-a-em-dan-hust/" title="i khi" alt="i khi">i khi</a> bọn con trai nhìn thì nói này nói nọ, các bạn hk mặc như thì ai nhìn như vậy" --- #Cua