Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#KTX_Cfs8010 7/4/2018 22:03:48 --- "Mình có thấy 1 bạn up cfs về BKU nên mình
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs8010 7/4/2018 22:03:48 --- "Mình có thấy 1 bạn up cfs về BKU nên mình muốn chia sẻ về những thứ mình thấy vì quan trọng nên nhắc lại là MÌNH THẤY! Về việc ở chung, bạn bách khoa ở khá "" sạch sẽ "" 3 4 hôm gì đó gội <a href="https://confession.vn/25120-2/" title="đầu 1" alt="đầu 1">đầu 1</a> lần, vì mình ở dơ quá nên tự ti hạn chế lại gần và giường bạn ấy, bạn BK có tính quả quyết lắm, muốn tắt đèn là tắt, mở là mở không quan tâm mn làm gì cho lắm. Xuống quán ăn thì mình có biết vài bạn BK ăn ngồi giản dị lắm, mông 1 ghế chân tựa ghế còn lại, vì <a href="https://confession.vn/vo-tao-chao-chung-may-lai-la-tao-ay-sau-muat-nam-boi-bo-u-chat-cho-uon/" title="học chăm" alt="học chăm">học chăm</a> nên tiết kiệm thời gian, ăn từ quán ăn cơm thì nhai tận thang máy đến tầng . Đi bus thì hay gặp 1 nhóm bạn BK rất tốt và nhiêt ngồi băng cuối kể thời sự max volume cho cả xe bus nghe nào là tán con nào, cầm hero nào cân team, đến cả việc xxx nhiêu nhỏ. Tóc lãng tử nghệ sĩ, sống tiết kiệm dầu gội và nước, kiến thức hàn lâm đong đầy đầu, kiến thức mềm thì vô biên không ai sánh bằng nên không cần thể hiện nơi công cộng, khẹt nhổ tự nhiên như <a href="https://confession.vn/13425-lieu-tao-co-xung-ang-uoc-nhan-tinh-yeu-chan-thanh-hay-khong-ta-n/" title="nhà" alt="nhà">nhà</a>, đi dép thì kéo lê tạo nên âm thanh sống động . Cũng có tiếp xúc với vài bạn BK tốt nhưng đa số mình thấy đều như vậy . Không đánh đồng hết BKUer đó chỉ là NÉT VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG BKU." --- #Cua