Bình luận

Thuyền ta rắc thính giữa trời trăng Thả khắp mây cao với biển bằng Ra đậu dặm xa, gần chẳng dính Dàn đan thế trận lưới vây giăng. Trai thẳng gái thẳng gay rồi les Thính quăng rải rác méo ai cần Mắt em khinh bỉ "Bà né thính" Đêm thở sao đời ế chổng mông :)
chiều nay t đi quay chương trình lương 200k. mà đi có 1 nên muốn rủ thêm 1 hoặc 2 bạn đi chung, đi chung vs t thì ib nhé ! việc nhẹ, bạn chỉ cần mặc đồ thiệt đẹp đến đó dự thôi à !