Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#KTX_Cfs7864 6/9/2018 20:52:46 --- "Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Nhưng các bạn
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs7864 6/9/2018 20:52:46 --- "Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Nhưng các bạn có thể giới thiệu một bác sĩ tâm lý giúp mình được không? Mình thật sự cảm thấy bản thân không chịu được nữa rồi. Mình biết rõ bản thân đang chìm vào rất nhiều cảm xúc tiêu cực, mình bị mất ngủ suốt. Mình đã thử suốt 2 tháng nay những chỉ dẫn trên mạng để tâm trạng ổn hơn và dùng thuốc an thần để có thể ngủ. Nhưng hôm qua <a href="https://confession.vn/11877-co-tien-i-choi-i-an-ko-ong-noi-quy-lop-xin-vai-3-vai-cac-anh-cac-chi-u-tien-i-an-i-choi-tham-c/" title="lúc chạy" alt="lúc chạy">lúc chạy</a> xe máy những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện làm mình mất nhận thức và mình đã té xe giữa đường, may là lúc đó đường vắng. Mình rất <a href="https://confession.vn/11709-beo-la-cai-toi-a-du-co-lam-gi-i-nua-thi-van-bi-chui-la-ua-beo-thoi-u-t-tu-khi-sinh-ra-a-thuoc/" title="hoảng nhưng" alt="hoảng nhưng">hoảng nhưng</a> mình như mọi lần khác vẫn thể <a href="https://confession.vn/14208-quyet-inh-chia-tay-vi-suot-ngay-bi-noi-eu-nghe-ngua-tai-nghe-muo/" title="hiện rất" alt="hiện rất">hiện rất</a> bth trc mặt mọi người. Mình không biết mình bị làm sao nữa. Mình cảm thấy sợ lắm và bất lực nữa. " --- #Cua