Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#KTX_Cfs7847 6/8/2018 2:11:57 --- """Con gái chửi tục là hư"" mình biết nói câu này
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs7847 6/8/2018 2:11:57 --- """Con gái chửi tục là hư"" mình biết nói câu này có nhiều bạn nữ sẽ nhảy cẩng lên và phản biện lại và chính mình cũng thế * tát vô mặt đứa nào nói thế nhé*, chửi tục không phải lúc nào cũng xấu NHƯNG làm ơn chửi đúng người đúng lúc. Bạn nghĩ sao về một người con gái mở miệng ta là cax, nunglone, dume, thứ đĩ,.... trong khi đó là một việc chẳng đáng để chửi hay với <a href="https://confession.vn/%f0%9f%98%8f%f0%9f%98%8f%f0%9f%98%8f-2/" title="những người" alt="những người">những người</a> mà không nên chửi, t đã gặp <a href="https://confession.vn/9682-co-be-ay-a-thang-toi-vi-nhan-sac-va-ca-tuoi-tre-toi-sinh-nam-90-khong-hoc-neu-nhung-chong-toi-t/" title="một" alt="một">một</a> cô gái khi có bạn nam ib rằng ""bạn ơi cho mình làm quen nhe"" bạn ấy liền trả lời lại ""cax thứ nunglone biến đi dùm"" Có thể các bạn nghĩ như vậy là ngầu, là chất, là mình có bản lĩnh riêng,... nhưng xin gửi những bạn như thế rằng ""mình thấy nó hãm thật sự bạn có thể nói mình không muốn làm quen với bạn hay gì cũng được mà đừng nghĩ như vậy là tốt nữa, lịch sự chút đi các bạn à"" (à nếu nói v rồi mà thằng đó còn nhây thì chửi cho nó khỏi ngóc đầu <a href="https://confession.vn/10630-lam-the-nao-e-hieu-c-tam-ly-con-gai-phu-nu-minh-k53-i-lam-roi-nguoi-yeu-k57-nguoi-ta-goi-la-bo/" title="lên" alt="lên">lên</a> đi) Từ một bạn nữ cũng hay chửi tục Thân " --- #Cua