Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#KTX_Cfs7631 4/25/2018 0:38:33 --- "Đi xe bus lâu lâu gặp bạn thì ngồi chung, nưng
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs7631 4/25/2018 0:38:33 --- "Đi xe bus lâu lâu gặp <a href="https://confession.vn/en-muc-nay-roi/" title="bạn thì" alt="bạn thì">bạn thì</a> ngồi chung, nưng nếu không thì lại lủi thủi về một mình. Đi ăn, lâu lâu gửi đc ai hay rủ đc ai thì thôi , còn không thì lại một mình. Không phải không có bạn, cũng tham gia group này grouo kia lắm, cũng thứ nhoi nhoi nhây nhây vui tính lắm. Nhưng chắc, lắm mối tối nằm không là có thật. Tệ hại hơn là trước khi ngủ không có ai để nhắn tin, lướt qua lướt lại lướt lên lướt xuống rồi ngủ quên trên tay vẫn cầm điện thoại. Thể loại gì đây ? Là con gái cũng thuộc dạng đặc biệt, cũng truêuj chứng, mọi người quý mến. Nhưng chắc do họ quá bận bịu với cs riêng, với người yêu, với bạn cùng phòng của họ. Xin phép <a href="https://confession.vn/11876-neu-ho-bao-anh-trai-tot-chi-con-ton-tai-trong-truyen-thuyet-thi-anh-trai-minh-ich-thi-la-tu-co/" title="được thở" alt="được thở">được thở</a> dài. Mất 3 năm cấp 3 để mơ mộng về một đại học năng động vui tươi, nhưng chắc sẽ mất 4 <a href="https://confession.vn/14070-cac-anh-chi-cac-ban-thi-nghien-gi-rieng-thang-ban-emnghien-vin-c/" title="năm" alt="năm">năm</a> đh để tiếc nuối thời gian trung học. :) " --- #Cua