Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
5 năm trước
#KTX_Cfs7499 --- #1:4/1/2018 21:58:00 "Chúng mày có ai như tao không Tao bị mụn mấy
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs7499 --- #1:4/1/2018 21:58:00 "Chúng mày có ai như tao không Tao bị mụn mấy năm r vẫn không hết.Không chỉ mặt thôi đâu,cả cổ lưng,vai đều bị -_- mặc dù tao đã ngủ sớm, uống <a href="https://confession.vn/mang-theo-ca-the-gioi-_/" title="nhiều" alt="nhiều">nhiều</a> nước,vv... Thế nhưng vẫn không khỏi " --- #2:4/3/2018 0:02:05 "Thấy không ai care <a href="https://confession.vn/10961-toi-uoc-co-1-gia-inh-hanh-phuc-1-nguoi-bo-ko-ruou-che-co-bac-toi-25t-hoc-epu-co-1-e-trai-ang-h/" title="nên" alt="nên">nên</a> t đănvg lại lần 2 thôi. Mong ad duyệt tiếp. Chẳng hiểu <a href="https://confession.vn/12286-tan-gai-level-bi-an-anh-_-em-k57-cung-nam-3-roi-nhung-thoi-xung-em-cho-mui-man-em-co-hoc-1-lop/" title="sao" alt="sao">sao</a> từ hồi t uncrush thằng học UIT thì bây giờ mỗi lần t nhìn thằng nào được được,muốn làm quen mà khi hỏi ra nó học UIT thì t lại hết cảm xúc với nó ???. T buồn quá mấy man làm sao đây?" --- #Cua