Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#KTX_Cfs7485 3/30/2018 22:22:08 --- "Chán quá tụi mày ạ, tao chỉ có khoảng 5 phút
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs7485 3/30/2018 22:22:08 --- "Chán quá tụi mày ạ, tao chỉ có khoảng 5 phút theo nghĩa đen chúng mày ạ. Và <a href="https://confession.vn/13450-minh-moi-chia-tay-nguoi-yeu-vi-toiluc-nao-cung-soi-guong-nghe-cu/" title="hôm nay" alt="hôm nay">hôm nay</a> bạn gái tao chia tay vì lý do có thể nói hết sức củ chuối là chỉ có 5 phút, hoặc đó cũng là lý do lớn chứ không củ chuối tý nào. Thời bây <a href="https://confession.vn/11218-cac-ban-gai-se-lam-gi-neu-nguoi-yeu-hay-nguoi-ang-tan-ban-muon-thu-ban-bang-cach-hoi-vay-tien/" title="giờ ngoài" alt="giờ ngoài">giờ ngoài</a> chuyện yêu đương, tính cách,..... còn vấn đề tình dục thì có cô <a href="https://confession.vn/13362-viem-gan-b-hom-nay-ngay-cuoi-nam-roi-minh-muon-noi-ra-e-cho-nhe/" title="gái" alt="gái">gái</a> nào chấp nhận người đàn ông chỉ 5 phút không nhờ. Mà ra 1 lần thì như kiệt sức, không còn tâm trạng để mà tiếp tục, nên chả giống trong phim tý nào là dùng mồm cho ra trong 5 phút, sau đó cày 1 tiếng được. Chán." --- #LK